داشبورد مدرسه

طبقه بندی موضوعی

اقدامات پشتیبان:

مطالعه، طبقه‌بندی و خلاصه‌سازی محتوای به دست‌آمده

گزارش‌ها و کلیپ‌های چیستی، چرایی و چگونگی 

پروژه های اصلی:

ترجمه کتاب مشخص‌شده

ترجمه کتاب های منتخب برای آموزش 

ترجمه گزارش‌های منتخب

برنامه تلوزیونی در شبکه کودک و نوجوان

راه‌اندازی انجمن علمی سواد مالی

دوره تربیت مربی

آموزش در مدارس